Its accounts you want to know right? Get started with us!
111

Privacy policy - Adatkezelési tájékoztató

Your privacy is important to us

We recognize that when you visit the site and provide us with personal information, you trust that we will act responsibly and keep your information secure and confidential.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra.

Ha a honlapunkat nézegeti, biztos lehet abban, hogy megfelelően óvjuk és bizalmasan kezeljük személyes adatait.

1. Purpose of this notice

This notice describes how we collect and use personal data about you. In Hungary this will be in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
Please read the following carefully to understand our practices regarding your personal data and how we will treat it.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A tájékoztató célja a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének bemutatása. Ezt alapvetően az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 “a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelete szabályozza.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót személyes adatainak kezeléséről.

2. About us

Intellaccount LLC. is an accountancy and taxation advisory firm. We are registered in Hungary as a limited liability company under number: 11-09-002810 and our registered office is at Alkotmány u. 6-10. 2851 Környe, Hungary. Seat address of our company is Bem József u. 56. 2581 Környe, Hungary.
Our group also includes the following entity:
intellTAX Bt (registered in Hungary, number 11-06-010425)
Seat address of the company is Bem József u. 56. 2851 Környe, Hungary.
For the purpose of the General Data Protection Regulation and this notice, one of the above entities is the ‘data controller’ (and “we”, “us”, “our” and “ours” in this notice refer to any of those entities). This means that we are responsible for deciding how we hold and use personal data about you. We are required under the General Data Protection Regulation to notify you of the information contained in this privacy notice.
In most cases it will be clear which entity is the data controller with respect to your personal data (for example because your contract is with that entity), however if you have any queries about this please contact us intellaccount@intellaccount.hu

2. Rólunk

Az intellaccount Kft számviteli,- és adószakértői szolgáltatásokat nyújtó korlátozott felelősségű társaság.
A cégbírósági nyilvántartási számunk: 11-09-002810.
Telephelyünk, irodánk a 2851 Környe, Alkotmány u. 6-10 cím alatt található.
A cég székhelyének címe: 2851 Környe, Bem József u. 56.
A „cégcsoportot” a fent említett intellaccount Kft-n kívül még egy cég alkotja:
intellTAX Bt (cégjegyzékszáma 11-06-010425)
Székhelye 2851 Környe, Bem József u. 56.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és adatkezelési tájékoztatónk rendelkezései mindkét fent említett cég által végzett adatkezelésre egyaránt vonatkoznak.
Az esetek túlnyomó részében egyértelmű, hogy mely cég végez adatkezelési vagy adatfeldolgozó tevekenységet. Az általunk kötött vállalkozási szerződések ezt minden esetben egyértelműen meghatározzák.
Kérdés esetén a bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében kérjük keressen minket az intellaccount@intellaccount.hu e-mail címen..

3. Data retention period

Our policy is to hold data for eight years. This applies to all categories of personal data unless a shorter or longer period is specified in respect of particular categories of data. However for existing clients where the information may be required or relevant to future periods the information may be held for longer.

3. Az adatmegőrzés időtartama

Az adatokat általában a szokásos elévülési időig, jelen esetben nyolc évig őrizzük meg.
Ezt az adatmegőrzési idő-intervallumot alkalmazzuk a személyes adatok tárolására is kivéve ha egyes ügyfelek esetében ennél hosszabb adatmegőrzési idő válhat indokolttá.

4. What types of personal data we hold and how we collect and use that data

The types of personal data that we hold and how we collect and use that data vary according to our relationship with the person whose data it is (the ‘data subject’). Details in respect of each type of data subject are given in the links below.

4. Az adatkezeléshez gyűjtött személyes adatok köre és megszerzésének módja

Az érintettről (data subject) gyűjtött személyes adatok fajtája függ a magánszeméllyel fennálló kapcsolatrendszertől. A különböző típusba sorolható „érintettek” (data subjects) felsorolására az alábbi fejezetekben térünk ki.

4.1. Personal clients and persons associated with corporate clients
4.1. Magánszemély ügyfelek, valamint a vállalati ügyfélkörhöz kapcsolódó természetes személyek

Who do we collect information about?
We collect information about clients who are individuals, about the owners of our clients, about the management of our clients and about persons connected with our clients who we interact with in the course of our work (for example we may have contact details for various people within the finance department of our accounting clients who provide us with information during the course of our work).

Az adatgyűjtés személyi köre
Adatot minden olyan magánszemély ügyféltől gyűjtünk akik akár magánszemélyként, akár tulajdonosként, vezető tisztségviselőként vagy bármilyen más jogviszonyban állnak üzleti partnerünkkel. Példaképpen megemlíthető az elérési adatok listája, mely minden velünk üzleti kapcsolatba kerülő és együttműködő magánszemély esetében tárolásra kerül.

What personal data do we collect?
It is our policy only to collect the personal information which is required for our work. In some cases this may mean that the only personal information that we hold is contact information and details of any communications with that person, but in other cases this may include:
• Financial information
• Information about business activities
• Information about family or business relationships
• Information about marketing activities

Az adatgyűjtés tárgya
Adatkezelési elveink szerint kizárólag az üzletmenethez szorosan kötődő személyes adatok gyűjtése megengedett. Egyes esetekben ezek a személyes adatok csak a kapcsolattartás alapadatait jelentik kivéve az alábbiakat:
• pénzügyi információk
• üzleti tevékenységre vonatkozó információk
• családi,- és üzleti kapcsolatrendszer
• piaci tevékenységek

What is the source of this information?
This information is usually supplied by clients, but may also be supplied by third parties who have been authorized by clients or from publicly available information.

Az információk forrása
Az információkat általában az ügyfél bocsátja rendelkezésünkre de meghatalmazás alapján lehetséges, hogy az adatok harmadik féltől származnak.

How do we use this data?
We may use this data to carry out our obligations arising from any agreements entered into between our clients and us (for example in providing tax advice to personal clients).
In addition we may use this data in managing our relationships with our clients and in providing to our clients information about our services or other information that we consider may be of interest to them.
The basis for this processing is the contracts that we have with our clients, legal obligations and/or that such processing is necessary for our or our clients’ legitimate interests.

Az adatok felhasználása
Az adatok kezelése kizárólag az ügyéllel létrejött szerződés rendelkezéseinek megfelelően használható fel.
Ilyen példaképpen a magánszemélynek nyújtott adótanácsadás esete.

How long do we retain this data for?
We will retain personal data in accordance with our data retention policy for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected, including any retention period required by laws or regulations, in most cases we will hold the information for eight years.

Az adatmegőrzés időtartama
A személyes adatok megőrzési ideje általában az elévülési idő jelenleg nyolc év.
Az adatok megőrzési ideje ettől függetlenül az adatkezelés céljával összefüggésben szükség szerint átfoghat ennél rövidebb vagy hosszabb időintervallumot is.

4.2. Other natural persons whose personal data we obtain in the course of providing services to our clients
4.2. Az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges magánszemélyek adatai

Who do we collect information about?
The services that we provide to our client sometimes require us to collect personal information about other natural persons (for example where we provide payroll services we will be provided with the personal information about the employees of our client necessary to deliver this service.

Az adatgyűjtés személyi köre
Az általunk nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez gyakran kell személyes adatokat kezelnünk. Ilyen például a bérszámfejtéssel kapcsolatos személyes adatok köre.

What is the source of this information?
This information is usually supplied by clients, but may also be supplied by third parties who have been authorized by clients (for example other payroll providers).

Az információk forrása
Az információkat általában az ügyfél bocsátja rendelkezésünkre de meghatalmazás alapján lehetséges, hogy az adatok harmadik féltől származnak.

What personal information do we collect?
It is our policy only to collect the personal information which is required for our work. This may include:
• Full name
• Mother´s name
• Original name
• Date of Birth
• Place of Birth
• Citizenship
• Sex
• Individual Tax ID number
• Health Care ID number
• Sequential Number
• Personal ID card number
• Marital status
• Address
• Qualification,profession, skill
• Salary details
• Bank account details
• Investments and other financial details
• Details about people meeting the definition of related parties of our clients (for example close family of directors)
• Other personal details required to provide our services
The GDPR identifies personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, bio-metric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation as special categories of personal data.
We would not normally receive such data, but may do so where this is necessary for our work (for example in processing a payroll on behalf of a client we may be instructed which employees should have trade union subscriptions deducted).

Az adatgyűjtés tárgya
Adatkezelési elveink szerint kizárólag az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz szorosan kötődő személyes adatok gyűjtése megengedett.
Ezek a következőket tartalmazhatják:
• Teljes neve
• Anyja neve
• Születési neve
• Születési dátuma
• Születési helye
• Állampolgársága
• Neme
• Adóazonosító jele
• TAJ száma
• Törzsszáma
• Személyi igazolvány száma
• Családi állapota
• Teljes lakcíme
• végzettsége, képesítése, szakképesítése
• Bér,- és egyéb kereset elem
• Bankszámla azonosító
• Befektetések és egyéb pénzügyi adatok
• Ügyfelek közeli hozzátartozóival kapcsolatos információ
• Minden olyan adat ami a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges
A GDPR rendelet a személyes adatok különleges kategóriájaként határozza meg a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.
Alapesetben a fent meghatározott különleges adatokat nem fogadunk, kivétel ez alól amikor az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez ez szükséges (példaként az ügyfelünk megbízása alapján végzett bérszámfejtési szolgáltatásoknál a megbízó által közölt szakszervezeti tagdíjak levonásának esete említhető meg).

How do we use this data?
We may use this data to carry out our obligations arising from any agreements entered into between our clients and us (for example in providing accounting, tax expert and payroll services for our clients).
Data obtained in this way will only be used to the extent necessary to provide these services. We will not use it for any other purpose. In particular we will not use it for marketing purposes.
The basis for this processing is the contracts that we have with our clients, legal obligations and/or that such processing is necessary for our or our clients’ legitimate interests.

Az adatok felhasználása
Az adatok kizárólag az ügyéllel létrejött szerződés rendelkezéseinek megfelelően kezelhetők és használhatók fel. Ilyen szerződéses szolgáltatások a számviteli, adószakértői és bérszámfejtési szolgáltatások.
Az adatokat kizárólag a fenti szolgáltatásokhoz szükségszerű mértékben használjuk fel az egyéb,- különösen a piackutatási célok kizárásával.
Az adatkezelés jogalapját alapvetően az ügyféllel kötött szerződés, jogszabályi kötelezettség vagy a saját,- illetve az ügyfél jogos érdeke képezheti.

How long do we retain this data for?
We will retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected, including any retention period required by laws or regulations or by our regulators, in most cases we will hold the information for eight years.
Az adatmegőrzés időtartama
A személyes adatok megőrzési ideje általában az elévülési idő, jelenleg nyolc év.
Az adatok megőrzési ideje ettől függetlenül az adatkezelés céljával összefüggésben szükség szerint lehet ennél rövidebb vagy hosszabb időtartamú.

4.2.3. Business contacts
4.2.3. Üzletfelek

Who do we collect information about?
We also collect information about business contacts other than personal clients and persons associated with corporate clients.

Az adatgyűjtés személyi köre
Fentieken túl adatot gyűjtünk üzletfeleinkről is.

What is the source of this information?
This information is provided by the business contacts themselves, usually at events, meetings involving intellaccount LLC employees.

Az információk forrása
Ezek az adatok is ügyfeleinktől származnak az együttes rendezvények, megbeszélések alkalmával.

What personal information do we collect?
In the case of business contacts we collect information necessary for our communications with them. This may include:
• Contact details
• Business details

Az adatgyűjtés tárgya
Üzletfelek esetében olyan adatokat gyűjtünk, ami szükséges a velük történő kommunikációhoz, például:

• Elérhetőségek
• Üzleti információk

How do we use this data?
We may use this data to communicate with contacts about possible business opportunities, our range of professional services, sharing insight and to invite them to events.
The basis for this processing is either the consent of the contacts themselves or legitimate business interest. This consent may be withdrawn at any time (see the contact us section of the privacy policy for details of who to contact).

Az adatok felhasználása
Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a potenciális üzleti lehetőségekről tájékoztassuk ügyfeleinket, bemutassuk nekik szolgáltatási portfóliónkat, tapasztalatainkat megosszuk velük és rendezvényekre hívjuk meg őket.
Adatkezelés alapja az érintettek hozzájárulása vagy megalapozott üzleti érdek. A hozzájárulás bármikor visszavonható (látogasson az elérhetőségek pontra az adatvédelmi szabályzaton belül, hogy ott megtudhatja kit kell ilyen ügyekben cégünknél keresni)

How long do we retain this data for?
We will retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected. For business contacts the data is retained for at least as long as we have a business relationship with them.

Az adatmegőrzés időtartama
Ezeket az adatokat addig őrizzük meg amíg az adatgyűjtés célja ezt egyébként szükségessé teszi.
Üzleti partnereink esetében az adatokat a velük fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt mindenképpen megőrizzük.

4.2.4. Our employees
Current employees should refer to the labor contracts.

4.2.4. Munkavállalóink
Alkalmazottaink személyes adatkezelésére vonatkozó részletszabályok a munkaszerződésekben kerültek rögzítésre.

4.2.5. Recruitment applicants
4.2.5. Új munkavállalók felvétele

Who do we collect information about?
We collect personal data about applicants for a position with intellaccount LLC.

Az adatgyűjtés személyi köre
Az intellaccount Kft a valamely álláshelyre jelentkező pályázóktól is gyűjt személyes adatokat.

What is the source of this information?
The principal source of this information is the applicants themselves, however we may also collect information from third parties (for example references) or use publicly available information.

Az információk forrása
Az információk alapvetően a pályázától származnak azonban a referencia esetében gyüjthetünk információt harmadik féltől továbbá felhasználhatunk nyilvános adatbázisban elérhető adatokat is.

What personal information do we collect?
We collect information necessary to evaluate individuals for employment with intellaccount LLC. This may include:
• Employment history
• Education
• References
• Contact details
• Our assessment of the candidate’s suitability

Az adatgyűjtés tárgya
A pályázó alkalmasságának megítéléshez a következő adatokat gyűjtjük:
• Korábbi munkahelyek
• Végzettség
• Referenciák
• Elérhetőségek
• A jelölt alkalmasságáról készült értékelésünk

How do we use this data?
We use this data to evaluate the suitability of individuals for employment with intellaccount LLC.
The basis for this processing is that such processing is necessary for our legitimate interests and to comply with legal requirements.

Az adatok felhasználása
Fenti adatokat a magánszemély pályázó alkalmasságának kiértékeléséhez használjuk fel. Az adatkezelés alapja jogos érdekünk érvényesítése illetve a jogszabályi követelményeknek való megfelelés.

How long do we retain this data for?
We will retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected.
If an applicant becomes an employee of intelaccount LLC their personal information will be retained in accordance with the labor contract for our employees.
If an applicant does not become an employee of intellaccount LLC their personal data will no longer be kept unless they consent for us to do so for the purposes of notifying them of future vacancies.

Az adatmegőrzés időtartama
Ezeket az adatokat addig őrizzük meg amíg az adatgyűjtés célja ezt egyébként szükségessé teszi.
Ha a pályázó az intellaccount Kft alkalmazottja lesz akkor a személyes adatainak kezeléséről a munkavállalóval kötött munkaszerződés rendelkezik.
Amennyiben a pályázó nem nyer felvételt cégünkhöz akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kerülnek tárolásra kivéve ha a pályázó kifejezetten kéri, hogy újabb lehetőség esetén tájékoztassuk őt erről.

4.2.6. Our suppliers
4.2.6. Szállítók

Who do we collect information about?
We collect personal information about our suppliers (where these are natural persons) and persons associated with them (for example our relationship manager at a supplier).

Az adatgyűjtés személyi köre
Személyes adatokat az egyéni vállalkozó szállítóinkról, valamint a szállítói cégekkel kapcsolatban álló magánszemélyekről gyűjtünk (példaszerűen a szállító cég vezetőivel tartott kapcsolat során).

What is the source of this information?
The source of this information is the suppliers themselves.

Az információk forrása
Az információkat szállítóink bocsátják rendelkezésünkre.

What personal information do we collect?
We collect the information necessary to manage our relationships with our suppliers. This may include:
• Contact details
• Business activities
• Bank details

Az adatgyűjtés tárgya
Olyan információkat gyűjtünk amelyek szükségesek a szállítóinkkal való kapcsolattartás során:
• Elérhetőségek
• Tevékenységi körök
• Banki információk

How do we use this data?
We use this data to manage our relationships with our suppliers.
The basis for this processing is the contracts that we have with our suppliers, legal obligations and/or that such processing is necessary for our legitimate interests.

Az adatok felhasználása
Az adatokat a szállítóinkkal való kapcsolattartás céljából kezeljük.
Az adatkezelés alapja a szállítóinkkal kötött szerződés, jogszabályi kötelezettségek és/vagy a saját jogos érdekünk céljából történő felhasználás.

How long do we retain this data for?
We will retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected. For suppliers such data will be held for at least as long as we have a business relationship with them.

Az adatmegőrzés időtartama
Ezeket az adatokat addig őrizzük meg amíg az adatgyűjtés célja ezt egyébként szükségessé teszi.
Szállítóink esetében az adatokat a velük fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt mindenképpen megőrizzük.

4.2.7. Users of our website
4.2.7. Honlapunk látogatói

Who do we collect information about?
We collect personal data about users of our website if they choose to provide this information to us.

Az adatgyűjtés személyi köre
Honlapunk látogatóiról adatokat gyűjtünk ha ők személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulnak.

What is the source of this information?
The data is provided by users of the website if they choose to do so.

Az információk forrása
Az adatokat honlapunk látogatói hozzájárulásukkal szolgáltatják.

What personal information do we collect?
The principal information that is collected is the contact details provided by the website user however, depending on the nature of the submission other personal information may be provided.

Az adatgyűjtés tárgya
A legfontosabb információk a honlap használója által rendelkezésre bocsátott elérési adatok. Egyes ügyeknél, ügytípustól függően lehetséges más személyes adatok nyújtása is.

How do we use this data?
Data is used in order to respond to communications from the users of the website. In some cases users will sign up to services which will result in them becoming business contacts, in which case their data will be used in accordance with the ‘Business Contacts’ section of this policy.
Data is processed on the basis of the consent of the website user, which is given when the data is provided.

Az adatok felhasználása
Az adatkezelés a honlap látogatókkal való kapcsolattartás érdekében történik.
Egyes esetekben a honlap látogatói igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat melynek eredményeképpen üzleti kapcsolattartóvá válhatnak.
Ez esetben az adatkezelés az Üzletfelek fejezetben leírtak szerint történik.
Az adatkezelés a honlap látogatóinak hozzájárulásán alapul az adatok szolgáltatásának időpontjában.

How long do we retain this data for?
We will retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which it is collected.

Az adatmegőrzés időtartama
Ezeket az adatokat addig őrizzük meg amíg az adatgyűjtés célja ezt egyébként szükségessé teszi.

4.2.8. Cookies

A cookie is a small text file written to the hard drive when a visitor accesses a website, it contains information about their actions on the website. Most web browsers allow users to opt out of receiving cookies, however you may find that some features of the website are impaired if you do this.

4.2.8. Sütik

A süti egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. Az intellaccount Kft. és szolgáltatói akkor küldenek sütiket, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

4.2.9. Disclaimer

The information contained on our website is of a general nature and not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Whilst we have made an effort to provide accurate and up to date information, it is recommended that you consult us before taking or refraining from taking action based on matters discussed.
Please note that the English version of this policy is for information purposes only, no right or obligation can be established.
Issues that are not regulated here are covered by the General Data Protection Regulation Directive.(GDPR)

4.2.9. Jogi nyilatkozat

A weboldalunkon az adatkezelési tájékoztatóban foglalt információk általános jellegűek ezért nem terjednek ki minden magánszemély vagy szervezet sajátos jellegzetességeire. Annak ellenére, hogy igyekszünk pontos és naprakész információkat szolgáltatni javasoljuk, hogy konzultáljon velünk, mielőtt bármely intézkedést kezdeményez vagy bármely okból adódóan az adatkezelési hozzájárulás el nem fogadására készül.
Az adatkezelési tájékoztató angol fordítása kizárólag információs célokat szolgál arra jog,- és kötelezettség nem alapítható.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az általános adatvédelmi rendelet (GPDR) rendelkezései irányadók.

5. Data sharing
5. Adatok megosztása

Why might we share your personal data with third parties?
We will share your personal data with third parties where we are required by law or regulation, where it is necessary in the provision of services to our clients, or for administration purposes or where we have another legitimate reason in doing so.

Személyes adatok harmadik fél általi kezelése
Személyes adatokat harmadik félnek csak a jogszabályokban meghatározott módon és körülmények között továbbítunk, továbbá ahol ezt ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatás teljesítése megívája, továbbá ahol ezt más jogos érdek ezt megkívánja.

Which third-party service providers process my personal data?
“Third parties” includes third-party service providers and other entities within our group. The following activities are carried out by third-party service providers: IT and cloud services, professional advisory services, and banking services. All of our third-party service providers are required to take commercially reasonable and appropriate security measures to protect your personal data. We only permit our third-party service providers to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

Adatkezelésre jogosult szolgáltatásnyújtók köre.
„Harmadik fél” jelenthet külső szolgáltatásnyújtót vagy „csoporton” belüli alvállalkozót.
Az alábbi tevékenységek igénybevétele esetén jöhet szóba szolgáltatást nyújtó harmadik fél: IT és felhő szolgáltatások, tanácsadói szolgáltatások és banki szolgáltatások. Minden általunk igénybe vett külső szolgáltató köteles az ésszerű és megfelelő mértékben biztosítani a személyes adatok védelmét.
Külső szolgáltatónak személyes adatkezelésre megbízást kizárólag meghatározott célokra és szigorú iránymutatás alapján adunk.

What about other third parties?
We may share your personal data with other third parties, for example in the context of the possible sale or restructuring of the business. We may also need to share your personal data with a regulator, professional body, or an external quality control reviewer or to otherwise comply with the law. In the case of the external quality control reviewers they are not allowed to use or share you data with any one else.

Egyéb, adatkezelésre jogosult harmadik fél szolgáltatók
Egyéb, harmadik fél szolgáltató részére személyes adatok átadására bizonyos esetekben sor kerülhet. Ilyen eset lehet az üzletág értékesítés vagy átszervezés. A személyes adatok átadása lehetséges szakmai testületek, minőségbiztosítási auditorok részére vagy egyéb jogszabályban meghatározott harmadik félnek. Külső szakértők esetén a személyes adatok kezelése és másnak történő átadása nem engedélyezett.

6. Data security

We have put in place commercially reasonable and appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to our employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.
We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally required to do so.

6. Adatbiztonság

Üzleti szempontból ésszerű és megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlenszerű elvesztését, felhasználását vagy jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy nyilvánosságát. Ezenkívül korlátozzuk a személyes adatokhoz való hozzáférést alkalmazottainknak, ügynököknek, vállalkozóknak és más harmadik feleknek, akiknek üzleti tevékenységüket tudniuk kell. A személyes adatokat az utasításaink szerint fogják feldolgozni, és titoktartási kötelezettségük van.
Elvégeztünk olyan eljárásokat, amelyekkel minden feltételezett adatbiztonsági jogsértést elháríthatunk, és értesítjük Önt és az esetleges szabályozó hatóságot a feltételezett jogsértésről, amennyiben jogilag erre szükség van.

7. Rights to access, correction, erasure and restriction
7. A személyes adatokhoz való hozzáférés,- helyesbítés,- törlés, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog.

Your duty to inform us of changes
It is important that the personal data we hold is accurate and current. Should your personal information that you have supplied to us change, please notify us of any changes of which we need to be made aware by informing your usual intellaccount@intellaccount.hu contact.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az általunk kezelt adatok pontossága és naprakészsége fontos számunkra. Amennyiben ezekben az adatokban bármilyen változás történt kérjük az alábbi elérhetőségen ez felénk jelezze: intellaccount@intellaccount.hu

Your rights in connection with personal data
Under certain circumstances, by law you have the right to:
• Request access to your personal data. This enables you to receive details of the personal data we hold about you and to check that we are processing it lawfully.
• Request correction of the personal data that we hold about you.
• Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have exercised your right to object to processing (see below).
• Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this basis. You also have the right to object where we are processing your personal information for direct marketing purposes.
• Request the restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of personal data about you, for example if you want us to establish its accuracy or the reason for processing it.
• Request the transfer of your personal data to you or another data controller if the processing is based on consent, carried out by automated means and this is technically feasible.
If you want to exercise any of the above rights, please email intellaccount LLC intellaccount@intellaccount.hu.
You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request for access is clearly unfounded or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with the request in such circumstances.
We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access the information (or to exercise any of your other rights). This is another appropriate security measure to ensure that personal information is not disclosed to any person who has no right to receive it.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok
Bizonyos jogszabályi feltételek teljesülése esetén ezek a következők:
• Személyes adatokhoz való hozzáférés. Jogosultság arra, hogy a magánszemély az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.
• A helyesbítéshez való jog. Jogosultság arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
• A törléshez való jog. Jogosultság arra, hogy a magánszemély kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Ez a jog fennáll, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Lenáll továbbá ha a magánszemély tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
• Az adatkezelés korlátozásához való jog. Például a magánszemély vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Ha az adatkezelés jogellenes, és a magánszemély ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
• Az adathordozhatósághoz való jog. Jogosultság arra, hogy a magánszemély a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Amennyiben magánszemély ügyfelünk fenti jogai bármelyikével élni kíván, kérjük szándékát az intellaccount Kft alábbi e-mail címen jelezze: intellaccount@intellaccount.hu
Az adatkezelő elősegíti a magánszemély fenti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő a magánszemély fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
A magánszemély fenti jogaival kapcsolatos tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a fenti jogok gyakorlásával összefüggő kérelmet benyújtó magánszemély kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges információkat kérhet.

8. Right to withdraw consent

In the limited circumstances where you may have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal data for a specific purpose (for example, in relation to direct marketing that you have indicated you would like to receive from us), you have the right to withdraw your consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please email our data protection point of contact intellaccount@intellaccount.hu.
Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information (personal data) for the purpose or purposes you originally agreed to, unless we have another legitimate basis for doing so in law.

8. A hozzájárulás visszavonásának joga

A magánszemély jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
A hozzájárulás visszavonását kérjük jelezze az intellaccount@intellaccount.hu e-mail címen.
Ha a magánszemély ügyfél visszavonta személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az adatkezelő a hozzájárulás pillanatában megadott célokkal megegyező adatkezelést megszünteti kivéve ha jogszabályi kötelezettsége alapján az adatkezelés mégis folytatható.

9. Changes to this notice

We will keep this privacy statement under regular review and any changes will be shown on this web page.
This privacy notice was last updated on 25 October 2018.

9. A tájékoztató naprakészsége

Az adatvédelmi tájékoztató naprakészségéről lehetőségeinkhez mérten honlapunk gondoskodunk.
Az utolsó frissítés dátuma: 2018. 10. 25.

10. Contact us

If you have any questions regarding this notice or if you would like to speak to us about the manner, in which we process your personal data, please email intellaccount@intellaccount.hu.
You also have the right to make a complaint to the supervisory authority for data protection issues Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, , at any time.
The NAIH’s contact details are as follows:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telephone : +36 (1) 391-1400 
Website: http://naih.hu

10. Elérhetőségek

Bármilyen az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel az alábbi e-mail címen forduljon hozzánk: intellaccount@intellaccount.hu
Panasz tehető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A NAIH elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telephone : +36 (1) 391-1400
Website: http://naih.hu

ANNEX TO THIS PRIVACY POLICY
Here you can find some key definitions for the better understanding our privacy policy.

MELLÉKLET AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓHOZ
Az alábbi mellékletben írtunk le néhány, az adatkezelési tájékoztatónk könnyebb megértését elősegítő fogalommeghatározást.

Processing of special categories of personal data
Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person´s sex life or sexual orientation shall be prohibited.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

This paragraph above shall not apply if one of the following applies:
The data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph above may not be lifted by the data subject.
Processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject.

A fenti bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:
Az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a fenti bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával.
Az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi.

Key Definitions extracting the GDPR-EU Directive
Kiemelt fogalommeghatározások az EU direktívából (GDPR)

PERSONAL DATA: means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person

SZEMÉLYES ADAT: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

PROCESSING: means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction

ADATKEZELÉS: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

CONTROLLER: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

PROCESSOR: means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.
ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

FILING SYSTEM: means any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

RECIPIENT: means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

CÍMZETT: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

THIRD PARTY: means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

HARMADIK FÉL: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

CONSENT OF A DATA SUBJECT: means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject´s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

GENETIC DATA: means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural person in question.

GENETIKAI ADAT: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

BIOMETRIC DATA: means personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person, which allow or confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopic data.

BIOMETRIKUS ADAT: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

DATA CONCERNING HEALTH: means personal data related to the physical or mental health of a natural person, including the provision of health care services, which reveal information about his or her health status.

EGÉSZSÉGÜGYI ADAT: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

June
July
August
September
October
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
October 12, 2024 
 • 12:00 Due date: Payroll taxes, KATA
 • 12:00 Due date: EVA
October 20, 2024 
 • 12:00 Due date: VAT, Profit tax, KIVA
 • 12:00 Due date: Profit tax, Rehab. tax, Company car tax

Contact

intellaccount Ltd.
Alkotmány street 6-10.
H-2851 Környe
Workdays: 7:30-16:00

Tel: +36 34 512 762
Mobil (cell): +36 30 9942 348
Email: intellaccount@intellaccount.hu

Impress

intellaccount Ltd.

Vat number HU: 11185125-2-11
Vat number EU: HU11185125
Company reg. no.: 11-09-002810